E-Nest

E-Nest Week 1

Pups 3 dagen

Op 2-5-2013 zijn de pups geboren, 3 reuen en 2 teven.

x

Beatelke Ike

 

BH, MAG test IPO I, Schwanenstadtjugendsieger 2011, NRC Clubwinnaar 2012

 

HD A & ED vrij

Uliva von der Scherau

 

MAG test, EG

 

HD A & ED vrij

E-Nest Week 2

Pups 8 dagen

E-Nest Week 3

 

E-Nest Week 4

 

E-Nest Week 5

 

E-Nest Week 6

 

E-Nest Week 7

 

E-Nest Afscheid